Член на Европейския парламент

Български евродепутати с обща позиция по реформата на европейското законодателство за убежище

Българските евродепутати в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент Мария Габриел, Филиз Хюсменова, Сергей Станишев и Емил Радев се обединиха около необходимостта от промени в реформата на европейската система за предоставяне на убежище, за да бъдат отчетени допълнителните отговорности на държавите по външните граници на ЕС, като България. Те настояват за повече солидарност със страните на първа линия на миграционните потоци и премахване на постоянната отговорност на тези държави спрямо кандидатите за убежище. Това стана ясно от внесените от тях изменения по проектопредложението на Комисията за реформа на т.нар. регламент Дъблин, които бяха обсъдени на заседание на парламентарната комисия.

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в нея Мария Габриел подчерта, че е нужен конструктивен подход за реформиране на Дъблинската система, който да отстоява общите европейски ценности. Тя призова да бъдат отчетени специфичните нужди на държавите с външни граници, които са на първата линия на миграционните маршрути, идващи от конфликтните зони в Средиземноморието. Мария Габриел предлага също използване на Системата за влизане/излизане за нуждите на регламента Дъблин. „Това е стъпка в посока постигане на оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС и в същото време ефективен механизъм за предотвратяване на вторичните движения на кандидатите за убежище.“, заяви българският евродепутат.

Ръководителят на българската делегация в Групата на либералите в ЕП и зам.-председател на АЛДЕ - Филиз Хюсменова подчерта, че мигрантската криза от последните години показа недвусмислено пороците на регламента Дъблин и неадекватността му за справяне с проблемите. „Надявам се новите правила да предпоставят едно истинско европейско споделяне на отговорност. Специфичното географско положение на държавите на първа линия като Италия, Гърция, България, трябва да бъде вземано винаги предвид по отношение на системата на убежище. Също така, смятам, че ако в определена страна вече е постановен отказ по молба за убежище и мигрантът е върнат, няма нито икономическа нито процедурна логика, тази страна да продължава да отговаря за него.“, добави Хюсменова.

Сергей Станишев, заместник-председател на Комисията по правосъдие и вътрешни работи и ръководител на българската делегация в групата на Социалистите и демократите, заяви: „Необходим е общоевропейски подход, за да се намалят стимулите за транзитно пропускане на търсещите убежище към избраната от тях цел или за затваряне на граници, което застрашава основния принцип на свободно движение в Европа. Това ще бъде пореден тест за европейската солидарност, която засега се проявява избирателно. За нас като външна граница на ЕС е важно да отпадне постоянната отговорност за всеки, пристигнал у нас, да се освободят държавите по външните границите на ЕС от задължението да приемат мигранти от други държави-членки, а механизмът за автоматично преразпределение да отчете завареното положение, за да може да се задейства веднага, ако е необходимо“.

По време на дискусията в парламентарната комисия Емил Радев обърна внимание на необходимостта да бъде премахната тежестта от държавите-членки по външните граници като България, Гърция и Италия да бъдат отговорните за прием и обработване на молбите на хилядите мигранти, влизащи през границите нередовно, както и да не бъдат връщани мигранти от други държави-членки. „Недопустимо е четири-пет държави-членки да поемат отговорността за хилядите мигранти, идващи в Европа, а останалите дори да не предоставят необходимата техническа помощ и да отказват да приемат бежанци.“, категоричен бе Емил Радев.