Член на Европейския парламент

Необходима е нова хармонизирана защита на авторското право

Новата реформа в сферата на авторското право на ЕС обсъдиха международни и български експерти на кръгла маса, организирана от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, съвместно с Научноизследователския институт и катедра „Правни науки” към Икономическия университет във Варна.

Събитието има за цел да популяризира настоящите предложения за изменения в Директивата за авторското право, която се обсъжда в Европейския парламент.

В момента, в който в ЕП текат изключително трудни преговори както по общата рамка, така и по конкретни аспекти от документа, във Варна се проведе дискусия, посветена на актуалните проблеми в европейското и националното законодателство относно авторското право. За да бъдат обсъдени регламентите и перспективите в тази област, форумът събра едни от основните заинтересовани лица - докладчикът на Европейския парламент по законодателното предложение Тереза Комодини Какиа, представители на  академичните среди, на Съюза на издателите в България, на Българската асоциация на музикалните продуценти. Участие в кръглата маса взеха също председатели на съдилищата във Варна, директорът на Регионалната библиотека „Пенчо Славейков” и член на УС на Българската библиотечно-информационна асоциация д-р Емилия Милкова, както и представители на българската и европейската издателски индустрии, на Google и др.

„Технологиите, които съвременните автори използват в работата си днес, утре вече са остарели.  Необходима е нова хармонизирана защита на авторското право в днешния цифров век, за да се открият нови хоризонти пред творците, а творческите индустрии да инвестират в това наше европейско богатство - културното многообразие”, заяви Емил Радев. „Авторкото право е много сложна и много спорна материя. Като съзаконодатели трябва да намерим решения, които следват логиката на авторското право, ако наистина искаме да осигурим яснота и правна сигурност за всички участници”, коментира Тереза Комодини Какиа. Докладчикът на ЕП за авторското право определи организираната среща като изключително навременна и полезна.

Карл Райън, мениджър Публична политика и правителствени отношения в Google, отбеляза на свой ред, че досега YouTube е платил над 3 млрд. долара за авторски права на музикалната индустрия. Само за 2016 г. направените разходи възлизат на 1 млрд. долара.

Според изпълнителния директор на Съюза на издателите в България Мехти Меликов авторското право и сходните им права имат преди всичко икономически характер, тъй като са подчинени на същите икономически правила като всеки друг бизнес. „Няма разлика между защитата, която получава музикалният продуцент, и тази, която трябва да получи издателят”, посочи Меликов.

Като представител на библиотечната общност д-р Емилия Милкова повдигна въпроса за ползването на електронни книги в библиотеките. По думите й за целта са необходими законодателни мерки, тъй като библиотеките имат техническа, но не и правна възможност да предоставят електронни книги.

Тереза Комодини обясни, че в известна степен ползването на електронни книги е уредено в Договора от Маракеш, но той се отнася до регламентирането на услугата за незрящи. „Основните притеснения на издателите са свързани главно с броя на крайните потребители, използващи дадено електронно произведение. Причината е, че за разлика от физическото копие, което в даден момент може да бъде четено само от един човек, при дигиталното това няма как да се гарантира”, подчерта Комодини.

Различните аспекти на авторското право провокираха оживена дискусия сред присъстващите. В заключение Тереза Комодини изтъкна, че голямото предизвикателство пред директивата за авторското право в единния цифров пазар е именно необходимостта да се преодолеят противоречията, продиктувани от усилията на всяка отделна индустрия да защитава своите собствени интереси.