Член на Европейския парламент

Развитието на социалните предприятия е ключът към повече заетост в Европа

„Социалните предприятия представляват един изцяло нов бизнес модел, допринасящ съществено за създаването на повече заетост в Европа, като през последните години те набират все повече популярност, въпреки пречките пред тяхното съществуване. По данни на Европейската комисия от 2013 г. в ЕС има повече от 2 млн. социални предприятия, които дават работа на приблизително 14.5 млн. души, а цифрите към днешна дата вероятно са още по-големи“, коментира по време на изслушване в правната комисия на Европейския парламент българският евродепутат Емил Радев. Той е докладчик в сянка по досието, което предстои да бъде разгледано от комисията.

По думите на Радев предизвикателствата, пред които този тип предприятия са изправени са огромни - в това число липса на разпознаваемост, липса или недостиг на финансови средства, както и неясна и разпокъсана правна рамка. В някои държави-членки дори липсва каквато и да е правна уредба или дори дефиниция относно тяхното съществуване. В тази връзка българският представител в ЕП смята за изключително важно възможно най-скоро да бъде внесена яснота в правния мир относно юридическата същност на социалните предприятия, като по този начин ще се улесни и тяхното бъдещо развитие.

„Един от основните въпроси, който трябва да решим е какво да бъде законодателството по отношение уредбата на този тип предприятия. Тепърва ще работим по досието и трябва да намерим най-правилният подход за регулация на социалните предприятия, чрез който да постигнем желаните резултати“, каза в своето изказване Радев. В представеното проучване беше изтъкнат моделът на частична хармонизация, като по този начин на европейско ниво ще бъдат уредени най-съществените елементи от тяхната идентичност, а всички останали въпроси по тяхната регулация ще бъдат оставени на отделните държави-членки.