Член на Европейския парламент

Да се спре жестокото отношение при превоза на селскостопански животни от ЕС към Турция и трети държави

Българският евродепутат Емил Радев подкрепи препоръките за второ четене относно приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета засягащ здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях. Те са част от по-широко законодателство уреждащо официалния контрол в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита.

„Въпросите за благосъстоянието на животните и изискванията относно тяхното здраве, засегнати в предложението за Регламент са изключително важни, тъй като пряко касаят здравето на милиони европейски граждани и имат директно отражение върху европейската икономика“, изрази в пленарна зала своето виждане евродепутатът.

Според Радев въпросът е тясно свързан и с проблемите около лошите условия при превоза на селскостопански животни в рамките на ЕС, както и от Съюза към трети държави. По-качественият контрол по време на тези превози, а и не само, означава по-голяма сигурност за самите животни, което от своя страна би довело до по-малко финансови загуби в следствие на смъртни случаи по време на техния транспорт. Това, от друга страна, би предотвратило загуби за българските и европейски земеделски производители и животновъди в размер на милиони евро.

В същото време един по-качествен контрол относно спазването правилата за здравеопазването на животните ще даде една по-голяма сигурност относно тяхното здраве и неразпространението на болести и зарази, а оттук и на качеството на продуктите от тези животни и цялата хранителна верига. „Чрез по-строги правила и постоянен контрол ще бъде гарантирано опазването на здравето не само на самите животни, но в крайна сметка и на хората - крайни потребители на стоките от животински произход“, заключи своето изказване евродепутатът.