Член на Европейския парламент

Ново европейско законодателство за огнестрелните оръжия не отговаря на голямата заплаха за сигурността на ЕС

По време на днешното гласуване на Европейския парламент в Страсбург бе приета обновена директива за огнестрелните оръжия, която според нейните защитници ще затегне контрола върху деактивираните оръжия, тези с халосни патрони и ще доведе до забрана на полуавтоматичните огнестрелни оръжия. Българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев гласува против текста, поради опасение, че той ще засегне законните собственици на оръжие и няма да доведе до засилване сигурността в Европейския съюз.

По-конкретно, преди гласуването Емил Радев коментира, че договореният текст между Европейския парламент, Съвет и Европейската комисия ще засегне единствено хората, спазващи закона и имащи вече разрешителни за оръжия, но в никакъв случай няма да доведе до ефективна борба срещу незаконния трафик на оръжия и срещу тероризма, каквато първоначално бе целта на предложеното законодателно изменение. Евродепутатът обясни, че съществува реална опасност приетият текст да доведе до конфискация на редица легално притежавани оръжия от хиляди ловци и колекционери, които дори да не са нарушавали закона, сега техните оръжия няма да отговарят на новите изисквания за брой на куршумите в пълнител.

Емил Радев разкритикува критериите, определящи това кои оръжия да бъдат разрешени и кои да бъдат забранени, като непрактични и необосновани. „Недопустимо е да липсва първоначална оценка на влиянието на законодателното предложение, имайки предвид колко много хора ще засегне то.“, коментира той.

Българският евродепутат изрази притеснение още, че ще бъде създадена правна неяснота чрез възможностите за различни интерпретации на законодателството в държавите-членки. Според него има реална опасност и че процедурите за издаване на разрешителни ще бъдат утежнени.

В заключение Емил Радев коментира, че текстът няма да отговори на предизвикателствата и заплахите пред европейската сигурност, няма да предотврати бъдещи терористични атаки и дори няма да улесни търговията с оръжия в единния пазар. В същото време обаче ще донесе вреди на легалните собственици.