Член на Европейския парламент

Комисията по правосъдие на ЕП одобри създаването на нов механизъм, който да замени мониторинговите доклади

Комисията по правосъдие на Европейския парламент прие предложението да бъде създаден нов механизъм за наблюдение на демокрацията във всички страни от Европейския съюз. По идея на българските евродепутати Мария Габриел и Емил Радев той ще се прилага към всички страни и ще замени сегашните мониторингови доклади, които се изготвят само за България и Румъния. Предвижда се механизмът да има широк обхват. Той има за цел да бъде обективен, основаващ се на доказателства и ще бъде прилаган по стандартен и неполитически начин към всички страни от Европейския съюз. Евродепутатът Емил Радев обясни, че така всички ще бъдат третирани еднакво:
 

Емил Радев, депутат от ЕНП/ГЕРБ:

"Ще има ежегодни доклади по този механизъм, като те ще бъдат обсъждани между националните парламенти и европейските институции и когато има някакви забележки, които не са отстранени, Европейският парламент, Комисията и Съветът може да предприемат коригиращи мерки, като може да се стигне и до спиране на еврофондовете, ако не се изпълняват мерките. Предложението е новият механизъм да започне да действа от 2017 година, като Европейската комисия трябва да внесе законодателно предложение."

* * *

Коментарът на Емил Радев може да бъде видян на страницата на ТВ Европа