Член на Европейския парламент

България ще продължи да взима най-строги мерки, за да гарантира високо ниво на сигурност на границата

По време на последното пленарно заседание за годината  на Европейския парламент в Страсбург се проведе дебат, осъждащ насилственото задържане и лошо отношение към мигранти в Европейския съюз, като срещу България бяха отправени редица обвинена от евродепутати от крайната левица. В отговор, българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев твърдо защити страната и българската гранична полиция. "Българските гранични полицай успешно работят в тежки условия и всеки ден гарантират европейската сигурност, като разбиват мрежи от трафиканти на хора, залавят  лица уличени в извършване на криминална или терористична дейност  и спасяват изпаднали в беда при преминаване на границата мигранти.", коментира той.

Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ) заяви, че в редица свои доклади и оценки Европейската комисия  е твърдяла, че България успешно охранява външните европейски граници. Според него, независимо от постоянните усилия на българската гранична полиция, България отново е неправомерно обвинена от чуждестранни неправителствени организации за лошо отношение към кандидатите за убежище. Той подчерта, че нито една от многобройните извършвани проверки за спазването на европейското законодателство и работата на гранична полиция не доказва тези твърдения.

Българският представител от ЕНП-ГЕРБ бе категоричен, че допускането на незаконно преминаване на държавната граница през неопределените за това места създава предпоставки за навлизане на територията на Република България и ЕС на съподвижници и членове на ислямски терористични организации. "Предвид това България взема и ще продължи да взема най-строги мерки, допустими от националното и международното законодателство, за да гарантира високо ниво на сигурност на границата и да контролира преминаването на потока от нелегални мигранти и търсещи убежище.", заяви той.

В заключение Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ) призова всички, които критикуват държавите по външната граница на ЕС, изпитващи натиска на  мигрантската вълна, преди да сочат с пръст,  да се запознаят с условията на място. Той призова още не само да бъдат интервюирани кандидатите за убежище, но и тези, които  всеки ден се срещат лице в лице с хилядите мигранти. "Чак тогава, въз основа на мненията на двете страни, пишете доклади!", каза в заключение Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ).