Член на Европейския парламент

Европейският административно-процесуален кодекс ще върне доверието на гражданите в европейските процедури

Идеята за Европейски административно-процесуален кодекс се отнася за административните процедури в европейските институции, а не в държавите-членки. Това заяви за Радио „Фокус” – Варна евродепутатът от ПП ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. Той бе избран да представлява ЕНП в работната група за създаването на европейска административна процедура. "В момента административното право на Европейския съюз е фрагментирано и непълно", посочи Радев. "Чрез различни механизми са развити различните нива на координация между администрациите на национално и европейско ниво, но са необходими повече прозрачност, отчетност в европейските институции, тъй като все по-често гражданите се сблъскват директно с тях, а невинаги познават съответните процесуални правила, които биха могли да упражняват", коментира Радев. Той допълни, че Европейският административно-процесуален кодекс ще гарантира правото на добра европейска администрация чрез една открита, ефикасна и независима администрация, като се основава на общоевропейско процесуално право.
"Европейският административно-процесуален кодекс ще кодифицира основните принципи като законосъобразност, недопускане на дискриминация, пропорционалност, безпристрастност, прозрачност и ефективност на предоставените услуги. По-конкретно този кодекс трябва да съдържа подробни процедури за подаване на заявления, обработка, крайни срокове и контрол. По този начин ще бъде засилена легитимността на Съюза и същевременно ще бъдат предоставени на гражданите и юридическите лица по-ясни правила и по-голяма правна сигурност в техните отношения с администрацията на ЕС. В тази посока Европейският административно-процесуален кодекс е връщане на доверието на гражданите в европейските процедури", каза още Емил Радев.

* * *

Коментарът може да бъде прочетен на страницата на агенция Фокус